اندازه ذرات بخار آب چه قدر است؟

0 رای

اندازه دقیق ذرات بخار آب چه قدر است؟

پرسیده شد 6 ماه پیش در موارد دیگر توسط zakiehmalakooti (2,650 امتیاز)

2 پاسخ

+1 رای

فکر میکنم نزدیک به یک تا سه آنگستروم
یعنی 10 به توان 10- متر
تا 30 به توان 10- متر

پاسخ داده شد 5 ماه پیش توسط soheil (200 امتیاز)
–2 رای

سه تا اتم.

پاسخ داده شد 5 ماه پیش توسط badboy (10,410 امتیاز)
...