اسیدکلریدریک غلیظ یک محلول 11/8 مولارHClبا چگالی 1/190 گرم بر میلی لیتر می باشد مطلوبست محاسبه ی مولالیته و درصد وزنی و کسر مولی HCl

0 رای

اسیدکلریدریک غلیظ یک محلول 11/8 مولارHClبا چگالی 1/190 گرم بر میلی لیتر می باشد مطلوبست محاسبه ی مولالیته و درصد وزنی و کسر مولی HCl

پرسیده شد 1 ماه پیش در دانشگاه توسط mohammad

لطفا جهت درج پاسخ ، وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسشهای مرتبط

+2 رای
1 پاسخ
137 بازدید
+1 رای
1 پاسخ
41 بازدید
+4 رای
2 پاسخ
375 بازدید
0 رای
0 پاسخ
30 بازدید
+2 رای
1 پاسخ
702 بازدید
...