اسیدکلریدریک غلیظ یک محلول 11/8 مولارHClبا چگالی 1/190 گرم بر میلی لیتر می باشد مطلوبست محاسبه ی مولالیته و درصد وزنی و کسر مولی HCl

0 رای

اسیدکلریدریک غلیظ یک محلول 11/8 مولارHClبا چگالی 1/190 گرم بر میلی لیتر می باشد مطلوبست محاسبه ی مولالیته و درصد وزنی و کسر مولی HCl

پرسیده شد 5 ماه پیش در دانشگاه توسط mohammad

لطفا جهت درج پاسخ ، وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسشهای مرتبط

+2 رای
2 پاسخ
179 بازدید
+1 رای
1 پاسخ
44 بازدید
+4 رای
2 پاسخ
398 بازدید
0 رای
0 پاسخ
35 بازدید
+2 رای
1 پاسخ
873 بازدید
...