اسیدکلریدریک غلیظ یک محلول 11/8 مولارHClبا چگالی 1/190 گرم بر میلی لیتر می باشد مطلوبست محاسبه ی مولالیته و درصد وزنی و کسر مولی HCl

0 رای

اسیدکلریدریک غلیظ یک محلول 11/8 مولارHClبا چگالی 1/190 گرم بر میلی لیتر می باشد مطلوبست محاسبه ی مولالیته و درصد وزنی و کسر مولی HCl

پرسیده شد 3 هفته پیش در دانشگاه توسط mohammad

لطفا جهت درج پاسخ ، وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسشهای مرتبط

+2 رای
1 پاسخ
128 بازدید
+1 رای
1 پاسخ
41 بازدید
+4 رای
2 پاسخ
368 بازدید
0 رای
0 پاسخ
29 بازدید
+2 رای
1 پاسخ
658 بازدید
...