سفر در زمان

0 رای

در رابطه به موضوع سفر یا بازگشت به گذشته با تئوریهای فیزیک دو سوال داشتم سپاسگزاز میشوم پاسخ دهید.

در خصوص جهان گودل که کورت گودل میگوید جهان مشابه استوانه بی انتهایی است که برای جلوگیری از فروپاشی به دور خود می چرخد حال چنانچه فردی با سرعت نور به دور جهان بچرخد به زمان گذشته باز میگردد که استنباطی از تئوری نسبیت عمومی است لطفا توضیح دهید راهکار بازگشت به گذشته بر این اساس چگونه است.

در یکی از نظریات هاوکینگ چنین گفته شده که از طریق کرمچاله میتوان به گذشته بازگشت اما بازخوردتابشی از آن جلوگیری میکند. سوال من این است که آیا به این ترتیب فرد وقتی به گذشته خود برمیگردد آیا با نسخه ای از خود که با او ارتباط وجودی دارد برخورد میکند ؟ چون چنین استنباط میشود که دو نسخه از فرد در دوطرف دهانه کرمچاله وجود دارد که در یک طرف دهانه زمان کندتر است ولی بازخورد تابشی از ورود فرد جلوگیری میکند. حال طبق این نظریه فقط یک کرمچاله با دو دهانه وجود دارد؟

پرسیده شد 4 ماه پیش در مکانیک کوانتوم توسط ناشناس

1 پاسخ

0 رای
پاسخ داده شد 4 ماه پیش توسط آران (5,900 امتیاز)
بازگشت به گذشته معادل بازگشت به خود همزاد

پرسشهای مرتبط

+5 رای
1 پاسخ
221 بازدید
+4 رای
2 پاسخ
159 بازدید
+7 رای
0 پاسخ
128 بازدید
0 رای
1 پاسخ
25 بازدید
0 رای
0 پاسخ
26 بازدید
...