آیا آهن ربا امواج رادیویی را جذب می کند؟

0 رای

در کل چه چیزی امواج رادیویی را جذب می کند؟

پرسیده شد 3 ماه پیش در الکتریسیته توسط دوستدار علم (230 امتیاز)

1 پاسخ

+1 رای
 
بهترین پاسخ

اصولا آهنربا با میدان مغناطیسی تعریف میشود نه موج در جواب سوال شما باید گفت شما میدانید آنتن و تیونر یک رادیو از سیم پیچ(سلف یا خود القا) بوجود آمده اند میدانید که سیم پیچ در اثر عبور جریان به آهنربای موقتی تبدیل میشود بله اینگونه میتوان گفت آهنربا (موقتی) امواج رادیویی را جذب میکند ام اگر یک آهنربای دائم داشته باشید و آنرا آزادانه در هوا نگه دارید تاثیری در جذب امواج رادیویی ندارد زیرا امواج رادیویی از آن عبور میکنند(صرفا در شرایط ذکر شده) . همان رادیو را مثال بزنم پس اگر امواج جذب آهنربا بشوند باید انتظار داشت توسط آهنربای بلندگو جذب شوند در اینصورت دیگر صدایی از رادیو شنیده نمیشود.

پاسخ داده شد 3 ماه پیش توسط آران (5,900 امتیاز)
انتخاب شده 3 ماه پیش توسط دوستدار علم

پرسشهای مرتبط

+3 رای
3 پاسخ
446 بازدید
0 رای
1 پاسخ
8 بازدید
+3 رای
3 پاسخ
643 بازدید
+2 رای
5 پاسخ
3,122 بازدید
+1 رای
3 پاسخ
63 بازدید
...