امواج رادیویی موجب آتشسوزی در برابر مواد اشتعال زا؟چگونه؟

0 رای

چگونگی اشتعال زایی امواج رادیویی دربرابر مواد اشتعال زا

پرسیده شد 2 ماه پیش در علوم کاربردی توسط دوستدار علم (230 امتیاز)

1 پاسخ

0 رای

بله میشود همانگونه که میدانید امواج رادیویی گونه‌ای موج الکترومغناطیسی می‌باشند این امواج حامل انرژی هستند با تقویت و متمرکز کردن انها میتوان در شرایط خاصی از آنها انتظار اشتعال داشت البته میزان اشتعال و حرارت آن اندک است و با هر شرایطی قادر به تولید آتش نمیباشند.

پاسخ داده شد 2 ماه پیش توسط آران (4,720 امتیاز)

پرسشهای مرتبط

0 رای
1 پاسخ
69 بازدید
+1 رای
1 پاسخ
44 بازدید
پرسیده شد 7 اسفند 1394 در فیزیک کاربردی توسط ناشناس
+3 رای
3 پاسخ
606 بازدید
0 رای
1 پاسخ
24 بازدید
+5 رای
1 پاسخ
191 بازدید
...