كدام يك از واكنش هاي زير از سرعت بيشتري برخوردار است؟

0 رای

كدام يك از واكنش هاي زير از سرعت بيشتري برخوردار است؟
آ) وقتي واكنش دهنده ها همگي در فاز مايع باشند.
ب) وقتي واكنش دهنده ها همگي در فاز جامد باشند.
ج) وقتي يكي از واكنش دهنده ها در فاز مايع و ديگري در فاز جامد باشد.

پرسیده شد 4 ماه پیش در شیمی نظری توسط ناشناس

1 پاسخ

0 رای

فرایند در فاز مایع سریعتر از حالت جامد است زیرا ذرات در حالت مایع سریعتر جابهجا می شوند.

پاسخ داده شد 4 ماه پیش توسط مهندس پورنگ (26,950 امتیاز)

پرسشهای مرتبط

0 رای
0 پاسخ
31 بازدید
0 رای
1 پاسخ
19 بازدید
+1 رای
3 پاسخ
70 بازدید
+1 رای
1 پاسخ
24 بازدید
پرسیده شد 26 شهریور 1394 در شیمی نظری توسط عسل
+2 رای
0 پاسخ
24 بازدید
...