آیا هنگام باز شدن یاخته نگهبان روزنه یون کلر کاهش می یابد

0 رای

آیا هنگام باز شدن یاخته نگهبان روزنه یون کلر کاهش می یابد

پرسیده شد 4 ماه پیش در موارد دیگر توسط ناشناس

1 پاسخ

0 رای

دوست ارجمند مطمئنی کلر درست است زیرا همانگونه که میدانید قطر دهانهٔ روزنه‌های هوایی توسط یاخته‌های محافظ تنظیم می‌شود بسته و بازشدن استوما. هر چه میزان یون های پتاسیم افزایش می یابد، پتانسیل آبی کاهش یافته و آب داخل سلول های نگهبان می شود.

پاسخ داده شد 4 ماه پیش توسط آران (6,020 امتیاز)
...