کاربرد فناوری نانو در تصفیه آب

0 رای

سلام.نقش فناوری نانو در تصفیه آب از گذشته تا کنون به چه صورت بوده است؟لطفا تمامی موارد را ذکر کنید.
جدیدترین فعالیت انجام شده برای تصفیه آب به کمک فناوری نانو چیست؟

پرسیده شد 2 ماه پیش در تکنولوژی توسط zakiehmalakooti (2,650 امتیاز)

1 پاسخ

0 رای

کاربردهای فناوری نانو در این خصوص عبارتند از : نانو فیلترها، نانو فتوکاتالیست ها، مواد نانو حفره ای، نانو ذرات، نانو سنسورها، توانایی های این فناوری در تصفیه آب و با توجه به انواع آلودگی های نقاط مختلف ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است.در گذشته نه چندان دور اهداف تصفیه خانه های آب آشامیدنی کاهش مواد معلق و زدودن عوامل زنده بیماری زا در آب بود که با روشهای متداول فیلتراسیون و گندزدایی قابل حصول بوده اند. لیکن با افزایش غلظت مواد ریزدانه، ترکیبات ازته، مواد آلی و معدنی و فلزات سنگین به منابع آب روش های متعارف جوابگوی نیازتصفیه خانه ها نبوده و لازم است از فرآیندهای نسبتاً جدید در تصفیه خانه ها استفاده شود.جدیدترین استفاده نانو در این مورد نانو سنسورها میباشند.نانو فیلترها نانو مواد نانو ذرات نانو سنسورها در تصفیه آب و پساب تمامی روشهای استفاده از نانو در تصفیه آب میباشند

پاسخ داده شد 1 ماه پیش توسط آران (5,900 امتیاز)

امروزه بیشترین کاربرد مربوط به کدام روش است؟

نانو فیلترها

پرسشهای مرتبط

0 رای
1 پاسخ
20 بازدید
پرسیده شد 1 ماه پیش در تکنولوژی توسط zakiehmalakooti (2,650 امتیاز)
+6 رای
1 پاسخ
248 بازدید
+2 رای
1 پاسخ
466 بازدید
0 رای
0 پاسخ
5 بازدید
پرسیده شد 8 ماه پیش در تکنولوژی توسط ناشناس
+2 رای
2 پاسخ
14 بازدید
...