چرا واکنش پتاسیم پرمنگنات و گلیسیرین چرا پس از آتش گرفتن سبز می شود

0 رای

چراپس از شعله ور شدن سبز می شود

پرسیده شد 1 ماه پیش در اینترنت توسط لحمد خرم آبادی1 (20 امتیاز)

1 پاسخ

0 رای

دوست محترم واکنش پتاسیم پرمنگنات و گلیسیرین به رنگ قرمز شعله ور میشود نه سبز لطفا فیم زیر که همین آزمایش را هم نشان میدهد ملاحظه کنید.

https://www.bebinak.com/v/3ka6/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%85%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D9%88-%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85

اما رنگ شعله حاصله به ترکیب و میزان عناصر شیمیایی دارد در واکنش فوق علت رنگ قرمز کاتیون پتاسیم است

پاسخ داده شد 1 ماه پیش توسط آران (5,900 امتیاز)

پرسشهای مرتبط

+1 رای
1 پاسخ
109 بازدید
+6 رای
4 پاسخ
1,522 بازدید
+9 رای
1 پاسخ
49 بازدید
0 رای
0 پاسخ
17 بازدید
+3 رای
2 پاسخ
2,864 بازدید
...