چگالی اب ۴درجه را به کیلوگرم بر مترمکعب و گرم بر سانتیمتر مکعب به دست اورید.

+7 رای

لطفا تا اخر امروز جواب دهید من کلاس هفتمم و برای مدرسم میخوام.

پرسیده شد 21 مهر 1392 در شیمی نظری توسط yavar110 (780 امتیاز)

1 پاسخ

0 رای

چگالی اب ۴درجه سانتی گراد برابر هست با :

۹۹۹.۹۷۲۰ کیلو گرم بر متر مکعب ( kg/m^3 )
۹۹۹۹۷۲ گرم بر سانتیمتر مکعب ( g/m^3 )

چگالی آب در تمام درجات بر حسب kg/m^3 به شرح زیر هست:

دما - چگالی ( kg/m^3 )
+۱۰۰ - ۹۵۸.۴
+۸۰ - ۹۷۱.۸
+۶۰ - ۹۸۳.۲
+۴۰ - ۹۹۲.۲
+۳۰ - ۹۹۵.۶۵۰۲
+۲۵ - ۹۹۷.۰۴۷۹
+۲۲ - ۹۹۷.۷۷۳۵
+۲۰ - ۹۹۸.۲۰۷۱
+۱۵ - ۹۹۹.۱۰۲۶
+۱۰ - ۹۹۹.۷۰۲۶
+۴ - ۹۹۹.۹۷۲۰
۰ - ۹۹۹.۸۳۹۵
−۱۰ - ۹۹۸.۱۱۷
−۲۰ - ۹۹۳.۵۴۷
−۳۰ - ۹۸۳.۸۵۴

برای تبدیل چگالی به واحد های دیگر هم می توانید از این ماشین حساب آنلاین استفاده کنید.

منبع

پاسخ داده شد 21 مهر 1392 توسط سعید (32,120 امتیاز)

پرسشهای مرتبط

0 رای
6 پاسخ
933 بازدید
+2 رای
1 پاسخ
808 بازدید
+4 رای
2 پاسخ
393 بازدید
0 رای
0 پاسخ
28 بازدید
0 رای
0 پاسخ
20 بازدید
...