آیا گیاهان تریپلوئید که نازا هستندوفقط تولیدمثل غیرجنسی دارند تشکیل ساختارهای گامتوفیت واسپوروفیت رامی دهند؟

0 رای

آباد گیاهان نازا که فقط تولیدمثل غیرجنسی دارند ساختارهای گامتوفیت واسپوروفیت که خاص چرخه جنسی تناوب نسل است دیده میشود؟؟؟

پرسیده شد 3 هفته پیش در گیاه شناسی توسط ایرج

1 پاسخ

0 رای

بسیار به ندرت آنهم به علت جهش ژنتیکی است

پاسخ داده شد 3 هفته پیش توسط آران (5,900 امتیاز)

پرسشهای مرتبط

0 رای
1 پاسخ
10 بازدید
+12 رای
2 پاسخ
3,010 بازدید
+2 رای
1 پاسخ
21 بازدید
+2 رای
1 پاسخ
50 بازدید
+1 رای
0 پاسخ
33 بازدید
...