چگونگی بازتاب نور؟

0 رای

باسلام امروزه ما میدانیم بازتاب نور همان نشر انرژی بواسطه الکترون برانگیته به هنگام برگشت.
به لایه خود است سوال اینجاست اگر الکترون باسرعت بالا درحال گردش است به طوری که ااحتمال وجود ان در همه جای اوربیتال است چرا انرژی نشر شده خود را به همان سمتی که ازش دریافت کرده نشر میکنه ?وسوال بعد اینکه اگر به هر سمتی نشر میکنه چرا الکترون های اتم های پشت خودش رانسبت به ما برانگیخته نمیکند(در جامداتی مانند چوب)؟ودر بعضی مورد ها برانگیخته میکند مثل مایجات وسنگ مرمر چرا؟

پرسیده شد 1 هفته پیش در موارد دیگر توسط آرمان_بامداد (20 امتیاز)

لطفا جهت درج پاسخ ، وارد شوید یا ثبت نام کنید.

...