کوانتوم تئوری-اصل جهان-جاذبیت -

+7 رای

مورد آنچه اخیراً پروفسور استیون هاوکینگ در مورد اصل جهان و آغازش مطرح ساخت، و اینکه ام و کوانتوم تئوری برای تفسیر ظهور جهان از عدم کافی هستند، و اینکه آن نیاز به ظهور جهان از عدم به غیر از وجود قانون جاذبیت موجود از ابتدا بر حسب نظریه ی همه چیز یا نظریه ی ام ندارد، و اینکه جهان ممکن است بدون نیاز به فرضیه ی وجود الله ظاهر گردد، چیست؟

پرسیده شد 27 مهر 1392 در کیهان شناسی توسط ناشناس

1 پاسخ

+1 رای

سلام
اینکه پرفسور هاوکینگ نظریه خود را مبنی بر وجود خداوند عوض کرده بعید می دانم. ولی نظریه هایی که آغاز جهان را بیان می کنم منافتی با آفرینش جهان توسط خدا ندارد. زیرا نظریه های موجود ظهور جهان را با یک انفجار توجیه می کنند که بعد از ان اتقاقاتی مانند دوران گازها پس از این انفجار و به تدریج به وحود امدن جهان را بیان می کند . ولی نظریه های موجود نحوه ایجاد انفجار اولیه و دلیل ان را توضیح نداده اند . جمله "ام و کوانتوم تئوری برای تفسیر ظهور جهان از عدم کافی هستند" را که شما به نقل از پرفسور هاوکینگ بیان کرده ای تنها یک سخن محسوب می شود نه نظریه علمی چراکه دارای فرضیه اولیه نمی باشد .

پاسخ داده شد 8 آبان 1392 توسط مهندس پورنگ (26,950 امتیاز)

پرسشهای مرتبط

0 رای
1 پاسخ
44 بازدید
+1 رای
3 پاسخ
33 بازدید
+7 رای
2 پاسخ
157 بازدید
+9 رای
0 پاسخ
260 بازدید
+12 رای
1 پاسخ
147 بازدید
...