چرا زمین و خورشید به سمت هم سقوط نمی کنند؟

+8 رای

خورشید به عنوان یک ستاره به زمین نیروی گرانشی وارد میکند و زمین هم نیروی گرانشی کمتری نسبت به خورشید به آن وارد میکند با این وجود به سمت هم سقوط نمیکنند.چرا؟

پرسیده شد 5 آبان 1392 در فیزیک کاربردی توسط ناشناس

2 پاسخ

+3 رای

سلام درسته که خورشید و زمین دارای نیروی جاذبه نسبت به هم هستند وباید این دوبهم برخورند اما نظریه بیگ بنگ میگوید که تمام جهان درحال گسترش مفصل شدن است بنابراین یک نیروی شبیه نیروی دافعه"جاذبه راخنثی وحتی بران غلبه میکند

پاسخ داده شد 18 آبان 1392 توسط ناشناس
+1 رای

به دلیل نیروی گریز از مرکز
(تعریف نیروی گریز از مرکز به زبان ساده: وقتی جسمی را به دور جسم دیگر میچرخانیم تمایل دارد از آن جسم اول فاصله بگیرد. مثلا وقتی یک شی را به سر یک نخ وصل کنیم و سر دیگر نخ را با دست میچرخانیم آن شی تمایل دارد از دست ما فاصله بگیرد حال هر چقدر سرعت چرخش دست ما بیشتر باشد آن شی تمایل بیشتری دارد تا از دست ما فاصله بگیرد.)
حال در سیارات نیز این قانون وجود دارد. چون زمین به دور خورشید میچرخد با توجه به نیروی گریز از مرکز تمایل دارد از خورشید فاصله بگیرد و همچنین خورشید و زمین به دلیل نیروی جاذبه تمایل دارند جذب یکدیگر شوند و چون این دو نیرو(نیروی گریز از مرکز و نیروی جاذبه) تقریبا با هم برابر میباشند بنابراین زمین در فاصله مشخصی به دور خورشید میچرخد.

پاسخ داده شد 21 اسفند 1393 توسط احمدرضا (760 امتیاز)

پرسشهای مرتبط

0 رای
2 پاسخ
193 بازدید
–1 رای
3 پاسخ
72 بازدید
+2 رای
1 پاسخ
582 بازدید
+6 رای
2 پاسخ
78 بازدید
+2 رای
2 پاسخ
86 بازدید
...