آیا ماهی ها می خوابند؟

+6 رای

آیا ماهی ها به خواب میروند؟اگر به خواب میروند چگونه و در کجای دریا یا آبگیر و یا رودخانه؟

پرسیده شد 21 آذر 1392 در جانورشناسی توسط آریان (28,190 امتیاز)

1 پاسخ

+1 رای
 
بهترین پاسخ

وضعیت طبیعی و منظم استراحت برای جسم و مغز كه در خلال آن چشمها معمولا بسته می شوند و طی آن یا هیچ حركت اختیاری و تفكر آگاهانه ای وجود ندارد یا اگر دارد بسیار اندك است .
احتمالا وقتی چنین تعریفی از خواب می كردند به فكر ماهی ها نبودند . هیچ یك از انواع ماهی ها پلك ندارند تا به هنگام خواب آنرا ببندند و خیلی از ماهی ها هرگز از شنا كردن باز نمی ایستند .
خواب ماهی ها به خستگی ما شباهت دارد . یعنی ما چشمانمان باز است و بسیاری از چیزها را می بینیم ولی به خاطر نمی سپاریم ولی اگر یك اتفاق ناگهانی رخ دهد از جا می پریم .
یعنی ماهی ها همچنان كه در اب غوطه ورند از تكاپو دست می كشند و به نظر می رسد كه به خواب رفته اند ولی نسبت به خطرهائی كه تهدیدشان می كند كاملا هوشیارند و تمام شب را به حالت نیمه خواب و نیمه بیدار هستند .


منبع

پاسخ داده شد 25 آذر 1392 توسط سعید (32,100 امتیاز)
انتخاب شده 28 آذر 1392 توسط آریان

پرسشهای مرتبط

+4 رای
1 پاسخ
119 بازدید
پرسیده شد 22 آذر 1392 در جانورشناسی توسط آریان (28,190 امتیاز)
+7 رای
3 پاسخ
104 بازدید
+10 رای
2 پاسخ
904 بازدید
+3 رای
2 پاسخ
762 بازدید
+4 رای
2 پاسخ
228 بازدید
...