آیا دایناسور گوشتخواری بزرگتر از تیراناساروس رکس وجود داشته؟

+4 رای

آیا این درست است که بزرگترین دایناسور گوشتخوار تیرکس بوده؟

پرسیده شد 21 آذر 1392 در زمین شناسی توسط آریان (28,220 امتیاز)

1 پاسخ

+1 رای
 
بهترین پاسخ

اسپینوسورس (نام علمی: Spinosaurus) یا دایناسور تیغی، که برخی آن را اسپینوزوروس هم تلفظ می‌کنند، بزرگ‌ترین دایناسور گوشتخوار ساکن بر روی زمین بوده‌است. این دایناسور حتی از تی‌رکس و ژیگانتوسور نیز بزرگتر بوده‌است. به طوری که طول آن به 14 تا 16 متر و بلندی آن به ۶ متر می‌رسیده‌است و وزن آن نیز 10 تن بوده‌است.البته این موضوع کمی عجیب است زیرا در دوره های مختلف دیرینه شناسی معمولا تنها یک گوشتخوار بزرگ وجود دارد ولی در زمان این دایناسور وجود دایناسوری به بزرگی تیرانوسورس کمی با گفته های ما متناقض است که این طور توجیه میشود که شکار های این دایناسور با شکار های تی رکس کاملا متفاوت است ،برای مثال این دایناسور ماهی و تروسور میخورده در حالیکه شکار تی رکس معمولا آنکایلوپلکس ها بزرگ بوده است.

enter image description here


منبع و اطلاعات بیشتر

پاسخ داده شد 25 آذر 1392 توسط سعید (32,140 امتیاز)
انتخاب شده 28 آذر 1392 توسط آریان

پرسشهای مرتبط

+2 رای
1 پاسخ
21 بازدید
+2 رای
2 پاسخ
141 بازدید
+6 رای
3 پاسخ
403 بازدید
+2 رای
3 پاسخ
70 بازدید
+4 رای
2 پاسخ
112 بازدید
...