یک سوال اساسی داشتم و اونم اینه که نشان بهترین پاسخ رو کی اهدا می کنه؟؟

+5 رای

نشان بهترین پاسخ توسط چه کسی کنار پاسخ ها زده می شود؟

پرسیده شد 21 آذر 1392 در سایت دنوج توسط آریان (28,220 امتیاز)

1 پاسخ

+2 رای
 
بهترین پاسخ

بهترین پاسخ را هم کسی که سوال را پرسیده می تونه انتخاب کند و هم کارشناسان و مدیریان دنوج

پاسخ داده شد 23 آذر 1392 توسط سعید (32,140 امتیاز)
انتخاب شده 29 بهمن 1392 توسط سعید

پرسشهای مرتبط

–1 رای
0 پاسخ
20 بازدید
+1 رای
1 پاسخ
23 بازدید
+3 رای
1 پاسخ
59 بازدید
0 رای
5 پاسخ
134 بازدید
+2 رای
2 پاسخ
23 بازدید
...