چند نمونه الکتریسیته وجود دارد؟

+4 رای

در کل دو نوع الکتریسیته داریم یکی الکتریسیته ساکن که در اجسام نارسانا بیشتر دیده می شود و دیگری الکتریسیته جاری می باشد که در اجسام رسانا در اثر حرکت الکترون های آزاد بوجود می آید. 

پرسیده شد 14 تیر 1391 در الکتریسیته توسط سعید (32,140 امتیاز)

1 پاسخ

0 رای

الکتریسیته ساکن در اثر مالش یا بدون مالش در اجسام ایجاد می شود

پاسخ داده شد 14 تیر 1391 توسط سعید (32,140 امتیاز)
بازنگری شد 18 مهر 1392 توسط سعید
...