پرسشهای اخیر برچسب خورده با باتوجه به جدول تناوبی طلاوجیوه کنارهم قرار دارن.کشش جیوه به سمت طلا در یک سطح صاف(شیشه ای).آکسیدجیوه هم این کشش رو یه سمت طلا داره؟

هیچ پرسشی وجود ندارد

برای مشاهده نتایج بیشتر بر روی فهرست تمامی پرسشها و یا برچسبهای پر تکرار کلیک فرمایید
...