پرسشهای اخیر برچسب خورده با مساحت، یک جسم نامتقارن، را محاسبه، نمود

+2 رای
3 پاسخ
672 بازدید
0 رای
0 پاسخ
39 بازدید
0 رای
1 پاسخ
127 بازدید
برای مشاهده نتایج بیشتر بر روی فهرست تمامی پرسشها و یا برچسبهای پر تکرار کلیک فرمایید
...