کاربر : آریانا

وضعیت کلی آریانا

امتیاز: 580 امتیاز (رتبه بندی #61)
پرسشها: 8
پاسخها: 6 (برترین پاسخ انتخاب شده)
نظرات: 3
رای در: 1 پرسش, 0 پاسخ
پایان یافته: 1 رای مثبت, 0 رای منفی
دریافتی: 8 رای مثبت, 2 رای منفی
زمان عضویت: 9 ماه
نوع: کاربر عضو
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
مقطع تحصیلی:
رشته:
محل تحصیل:
علاقمندی ها:
تارنما (سایت / وبلاگ):
درباره شما:

دیوار نوشته های آریانا

این کاربر اجازه نوشتن دیوار نوشته ای جدید را نمی دهد.
...