دیوار نوشته های زیست شناس

لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید تا بتوانید روی این دیوار بنویسید.
نام من علیرضا میرزایی است.دانش آموز پایه دهم تجربی در مدارس نمونه دولتی درس می خوانم و قصد دارم برای کنکور طوری تلاش کنم که تمام دروس را 100درصد بزنم.
1 ماه پیش توسط زیست شناس
نام من علیرضا میرزایی است.دانش آموز پایه دهم تجربی در مدارس نمونه دولتی درس می خوانم و قصد دارم برای کنکور طوری تلاش کنم که تمام دروس را 100درصد بزنم.
1 ماه پیش توسط زیست شناس
...