کاربر : alim1380

وضعیت کلی alim1380

امتیاز: 4,080 امتیاز (رتبه بندی #20)
پرسشها: 3 (3 انتخاب بعنوان برترین پاسخ)
پاسخها: 21 (8 انتخاب بعنوان برترین)
نظرات: 2
رای در: 151 پرسش, 20 پاسخ
پایان یافته: 162 رای مثبت, 9 رای منفی
دریافتی: 31 رای مثبت, 2 رای منفی
زمان عضویت: 2 سال
نوع: کاربر عضو
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
مقطع تحصیلی: راهنمایی
رشته:
محل تحصیل:
علاقمندی ها:
تارنما (سایت / وبلاگ): alim1380@blogfa.com
درباره شما:

دیوار نوشته های alim1380

لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید تا بتوانید روی این دیوار بنویسید.
...