کاربر : zinter

وضعیت کلی zinter

امتیاز: 8,600 امتیاز (رتبه بندی #12)
پرسشها: 12 (4 انتخاب بعنوان برترین پاسخ)
پاسخها: 57 (6 انتخاب بعنوان برترین)
نظرات: 58
رای در: 19 پرسش, 18 پاسخ
پایان یافته: 35 رای مثبت, 2 رای منفی
دریافتی: 312 رای مثبت, 23 رای منفی
زمان عضویت: 3 سال
نوع: کاربر عضو
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
مقطع تحصیلی: لیسانس
رشته: کامپیوتر
محل تحصیل:
علاقمندی ها: فیزیک ذرات- کیهان شناسی - فیزیک هسته ای - نسبیت ها
تارنما (سایت / وبلاگ):
درباره شما:

دیوار نوشته های zinter

لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید تا بتوانید روی این دیوار بنویسید.
...