چرا عناصر ، نیتروژن ، پتاسیم ، فسفر ، کلسیم ، سدیم ، برای گیاه مفیدند؟

+10 رای
پرسیده شد 15 بهمن 1391 در علوم خاک توسط محسن1 (120 امتیاز)

1 پاسخ

+2 رای

گیاهان از مواد آلی ( مانند نیتروژن ، پتاسیم ، فسفر ، کلسیم ، سدیم ) برای رشد، نمو و تولید مثل استفاده می کنند. دلیل اینکه وقتی شما گیاهی را از خاک خارج می کنید آن گیاه پس از مدت زمان کوتاهی پژمرده می شود نیز همین می باشد. زیرا گیاه نیز یک موجود زنده است و برای رشد و نمو به غذا نیاز دارد که همین عناصر موجود در خاک، آب و نور غذای گیاه را تشکیل می دهند.

پاسخ داده شد 20 اردیبهشت 1392 توسط سعید (32,120 امتیاز)

کامل ترین جواب است

...