تفاوت حیوانات آزماشگاهی و خانگی در چیست؟

0 رای

سلام.آیا کسی میداند که سرعت ومیزان حرکت موش آزمایشگاهی به اندازه ی موش های خانگی است یا نه؟

پرسیده شد 2 ماه پیش در جانورشناسی توسط zakiehmalakooti (2,650 امتیاز)

1 پاسخ

+1 رای

بستگی دارد برای چه آزمایشی بکار رود و روی موشهای آزمایش شونده چه نوع آزمایشاتی صورت بگیرد به عنوان مثال از موش کوچک برای تشخیص سرطان از موش بزرگ برای ارزیابی داروها و رفتار شناسی و حیوانت دیگر هم برای آزمایشات دیگر اما به علت اینکه موشهای آزمایشگاهی اغلب تحت تاثیر داروها و بیماریها قرار دارند سرعت و چابکی آنها بسیار کمتر از موشهای خانگی است در ضمن در موشهای خانگی حرکت و سرعت غریضی است اما در موشهای آزمایشگاهی حرکت و سرعت تحت تاثیر موارد گفته شده قرار میگیرد.

پاسخ داده شد 2 ماه پیش توسط آران (5,900 امتیاز)

پرسشهای مرتبط

+3 رای
2 پاسخ
591 بازدید
+3 رای
2 پاسخ
592 بازدید
+1 رای
1 پاسخ
347 بازدید
+3 رای
1 پاسخ
157 بازدید
پرسیده شد 7 اسفند 1393 در دانشگاه توسط ناشناس
+5 رای
2 پاسخ
377 بازدید
...