به سامانه پرسش و پاسخ علمی دنوج خوش آمدید. با ثبت نام در سامانه و طرح پرسش جدید یا پاسخ به سوالات بی پاسخ کار را شروع کنید
سوالات علمی خود را می توانید در نسخه جدید دنوج مطرح نمایید. http://dnoj.ir/questions/
سامانه پرسش و پاسخ علمی دنوج پاسخ پرسش های علمی شما را می داند. شما در این سامانه سوالات علمی خود را در موضوعات مختلف علمی می پرسید, سپس کاربرانی که جواب سوال شما را می دانند در کوتاهترین زمان ممکن به سوال شما جواب می دهند. اینگونه هم شما که سوالی در ذهنتان شکل گرفته است به پاسخ سوال خود می رسید و هم دوستانتان که پاسخ سوالات شما را می دانند دانش خود را محک می زنند و با دیگر کاربران به اشتراک می گذارند.
سوالات,انتقدات و پیشنهادات خود درباره سامانه پرسش و پاسخ علمی دنوج را در این دسته مطرح کنید.

موضوعات

 • علوم طبیعی - 1,036 پرسش - پاسخ به تمام پرسش های علوم طبیعی که شامل بررسی فرآیند های طبیعی با روش علمی می شود
 • علوم کاربردی - 126 پرسش - پاسخ به تمام پرسش های علوم کاربردی که به معنای به کاربردن آگاهی های علمی در یک محیط فیزیکی می باشد.
  • صداشناسی - 24 پرسش - پاسخ به تمام پرسش های صداشناسی که به بررسی صدا و موج های مکانیکی می پردازد.
  • ریاضیات کاربردی - 25 پرسش - پاسخ به تمام پرسش های ریاضی کاربردی که به بررسی کاربرد ریاضیات در دیگر علوم می پردازد.
  • معماری - 2 پرسش - پاسخ به تمام پرسش های معماری
  • علوم رایانه - 16 پرسش - پاسخ به تمام پرسش های علوم رایانه که بررسی زیربناهای نظری٬روش های طراحی٬ساخت و چگونگی استفاده از رایانه می پردازد.
  • آموزش و پرورش - 9 پرسش - پاسخ به تمام پرسش های آموزش و پرورش
  • اندازگیری - 21 پرسش - پاسخ به تمام پرسش های اندازگیری
  • نورشناسی - 23 پرسش - پاسخ به تمام پرسش های نورشناسی که به بررسی نور و خواص آن با ماده می پردازد.
  • علوم ورزشی - 2 پرسش - علوم ورزشی
 • الکتریسیته - 109 پرسش - پاسخ به تمام پرسش های مربوط به الکتریسیته
 • تکنولوژی - 57 پرسش
 • دانشمند - 36 پرسش - پاسخ پرسش های مربوط به زندگی دانشمندان
 • معماهای علمی - 113 پرسش - در این بخش می توانید معماهای علمی خود را مطرح کنید
 • دانشگاه - 87 پرسش - در این بخش سوالات خود در مورد دانشگاه, رشته های دانشگاهی و موارد دیگری که به نحوی مربوط به دانشگاه می شوند را مطرح کنید.
 • آزاد و متفرقه - 358 پرسش - پرسش هایی که در هیچ کدام از دسته های دیگر جای ندارند را اینجا مطرح کنید البته سعی کنید تا پرسش ها مربوط به مطالب علمی باشند تا موضوعات دیگر
 • بایگانی - 18 پرسش
...