به سامانه پرسش و پاسخ علمی دنوج خوش آمدید. با ثبت نام در سامانه و طرح پرسش جدید یا پاسخ به سوالات بی پاسخ کار را شروع کنید
سوالات علمی خود را می توانید در نسخه جدید دنوج مطرح نمایید. http://dnoj.ir/questions/
سامانه پرسش و پاسخ علمی دنوج پاسخ پرسش های علمی شما را می داند. شما در این سامانه سوالات علمی خود را در موضوعات مختلف علمی می پرسید, سپس کاربرانی که جواب سوال شما را می دانند در کوتاهترین زمان ممکن به سوال شما جواب می دهند. اینگونه هم شما که سوالی در ذهنتان شکل گرفته است به پاسخ سوال خود می رسید و هم دوستانتان که پاسخ سوالات شما را می دانند دانش خود را محک می زنند و با دیگر کاربران به اشتراک می گذارند.
سوالات,انتقدات و پیشنهادات خود درباره سامانه پرسش و پاسخ علمی دنوج را در این دسته مطرح کنید.

وقتی لباس ها خیس میشوند،تیره تر میشوند یا رنگ آنها تغییر میکند.این پدیده را بررسی کنید.

+2 رای

این سوال چه ارتباطی با علم فیزیک دارد؟
دلیل تغییر رنگ لباس ها در اثر خیس شدن چیست؟

پرسیده شد 30 Jan 2015 در فیزیک کاربردی توسط ILR_79

1 پاسخ

+2 رای

وقتی سطح پارچه یا ماسه خشک است نوری که به آن می تابد، به دلیل ناهمواری
تصادفی، آن در همه راستاها از جمله راستای دید ناظر، به یک اندازه پراکنده می شود.
هنگامی که روی سطح لیه نازکی از آب قرار دارد، نور رسیده به سطح در داخل لیه آب
دستخوش پرا کندگی های پی در پی شده و بخش زیادی از آن جذب می گردد. در نتیجه
نور کمتری از آن به بیرون پراکنده می گردد. عامل دیگری که در این پدیده تاثیر دارد آن
است که لیه آب یک سطح هموار تر ایجاد می کند که باعث می شود مقدار زیادی از نور
تابیده دچار بازتاب آیین ه ای از لیه آب روی س طح در راس تای ویژه ای گردد ک ه به
راستای تابش نور بستگی دارد. در نتیجه، نسبت به قسمتهای خشک نور کمتری به طرف
بیننده پراکنده می گردد. کم شدن مقدار نور پراکنده شده به طرف چشم بیننده در اثر
این دو عامل با عث تیره تر دیده شدن سطح خیس شده می شود.

پاسخ داده شد 16 Feb 2015 توسط فرشته. (160 امتیاز)

پرسشهای مرتبط

...