چرا در مقاومت پر اهم ولت متر و امپر متر نزدیک به هم ولی در مقاومت کم اهم از هم دور هستند؟

+7 رای

در اندازه گیری مقاومت پراهم امپرمتر و ولت متر نزدیک به هم ولی در اندازه گیری مقاومت کم اهم از هم دور هستند کلادربارهی دلایل بستن امپر متر وولت مت در جایگاهشان خواهش میکنم سریع جواب بدبد فردا امتحان دارم

پرسیده شد 8 دی 1392 در الکتریسیته توسط مریم دهقانی
ویرایش شده 8 دی 1392 توسط سعید

1 پاسخ

+1 رای

منظورتون را درست متوجه نشدم. ولی اگر می خواهید در مورد روش استفاده از ولت متر و آمپر متر بودنید مطلب زیر را بخونید:

ولت متر : ولت متر را به صورت موازی با مدار قرار می دهند زیرا برای اندازگیری ولتاژ یک مدار الکتریکی باید اختلاف پتانسیل بین دو نقطه از آن را بدست آوریم.
آمپر متر : آمپر متر را به صورت سری با مدار قرار می دهند زیرا می خواهیم جریان عبوری از مدار را اندازگیری کنیم.

پاسخ داده شد 8 دی 1392 توسط سعید (32,140 امتیاز)

پرسشهای مرتبط

+2 رای
1 پاسخ
184 بازدید
+2 رای
1 پاسخ
115 بازدید
0 رای
0 پاسخ
81 بازدید
+1 رای
1 پاسخ
77 بازدید
+3 رای
1 پاسخ
2,100 بازدید
...