چرا رنگ گل ها و میوه های رنگی در اثر باران اسیدی تغییر میکند؟

+9 رای
پرسیده شد 20 اردیبهشت 1392 در شیمی نظری توسط khazan (110 امتیاز)

1 پاسخ

0 رای

آنتوسیانین هادر محیط های اسیدی وبازی به رنگهای متفاوتی در می آیند. چنانچه اگر گل حاوی آنتوسیانین درخاک اسیدی قرارگیرد به رنگ قرمزودرخاک قلیایی به رنگ سبز یا آبی در می آید . در محلول های اسیدی یا قلیایی نیز همین حالت پیش می آید. برای تغییر رنگ گل ها کافی است گلی را که به رنگ قرمز است ، داخل محلول قلیایی یا خاک قلیایی و گلی را که به رنگ آبی یا بنفش است داخل محلول اسیدی یا خاک اسیدی قرار دهید.

پاسخ داده شد 6 مرداد 1392 توسط ehsan (40 امتیاز)
...