تفاوت جسم سیاه واقعی با جسم سیاه غیر واقعی چیه؟؟!

+6 رای
پرسیده شد 13 تیر 1392 در نورشناسی توسط music (1,280 امتیاز)

1 پاسخ

+2 رای

جسم سیاه واقعی جسمی است که رنگ آن سیاه باشد و در شرایط نوری مختلف تغییری در رنگ آن رخ ندهد،اما جسم سیاه غیر واقعی جسمی است که به واسطه ی تاریکی و یا نرسیدن نور به آن اینطور دیده شود و در شرایط نوری مختلف رنگ واقعی آن دیده شود.

پاسخ داده شد 21 آذر 1392 توسط آریان (28,180 امتیاز)

پرسشهای مرتبط

+2 رای
1 پاسخ
138 بازدید
پرسیده شد 20 تیر 1392 در نورشناسی توسط music (1,280 امتیاز)
+1 رای
0 پاسخ
34 بازدید
پرسیده شد 8 اسفند 1393 در خورشید توسط ناشناس
+6 رای
2 پاسخ
148 بازدید
+6 رای
1 پاسخ
569 بازدید
+4 رای
2 پاسخ
104 بازدید
...