اشعه الکترونی چگونه کارمیکند؟

+1 رای

مطابق قوانین الکترودینامیک ، در یک میدان مغناطیسی بر ذرات متحرک باردار نیرویی متناسب با سرعت و مقدار بار آنها وارد می شود . از سوی دیگر الکترون با وجود کوچکی از یک جرم غیر قابل صرف نظر برخوردار است . بنابراین انتظار می رود این نیرو مطابق قانون نیوتن بر اجرام متحرک شتابی اضافی وارد نماید. اما در اندازه گیریهای بعدی هیچ افزایش سرعتی مشاهده نمی شود.چگونه؟

پرسیده شد 21 خرداد 1394 در معماهای علمی توسط ناشناس

لطفا جهت درج پاسخ ، وارد شوید یا ثبت نام کنید.

...