چرا در هوای دم وبازدم مقدار ارگون ثابت و 0.9 است ؟

+1 رای

من درجایی خوندم کاه دلیل تغییر درصد نیتروژن در هوای دم وبازدم تغییر نمی کنه اینه که درواقع میزان نیتروژن تغییر نمی‌کند بلکه حجم کل هوای دم و بازدم تغییر می‌کند و این افزایش حجم سبب کاهش درصد نیتروژن می‌شود. حجم هوای دم و بازدم یکسان نیستند، زیرا با مصرف 6 مول* اکسیژن، 6 مول کربن دی‌اکسید و 6 مول آب تولید می‌شود. پس تقریبا حجمی معادل دو برابر اکسیژن که در هوای دم موجود است، در هوای بازدم وجود دارد. به این ترتیب با افزایش حجم بازدم، نسبت نیتروژن به کل هوا کاهش می‌یابد.
ولی سوال این جاست که باتوجه به این که ما ارگون مصرف نمی کنیم درصد اون هم در هوای دم و هم در هوای بازدم ثابت است چرا مثل نیتروژن درصد اون هم تغییر نمی کنه

پرسیده شد 6 تیر 1394 در شیمی نظری توسط ناشناس

2 پاسخ

+1 رای

مقداری از نیتروژن جذب بدن و سپس دفع میشه ؛ به خاطر همین مقدار نیتروژن در هوای دموبازدمیکسان نیست. ولی آرگون جذب نمیشه و مقدار آن در هوای دم و بازدم یکسان می مونه .

پاسخ داده شد 28 بهمن 1394 توسط mobin79 (10,310 امتیاز)

فکر نکنم نیتروژن گازی در شش ها شکسته بشه و به رادیکال نیتروژن تبدیل بشه آیا مکانیزم خاصی در شش هستش که این فرآیند رو به عهده داره؟

0 رای

نمیشه گفت ارگون جذب نمیشه یکم جذب میشه اما در عین حال که جذب میشه به همون مقدار جذب شده مقداری گاز ارگون توسط بازدم از بدن انسان خارج میشه که اگر با ارگونی که از قبل در هوای تنفسی انسان بوده جمع کنیم میشه تقریبا همون0.9
(-:

پاسخ داده شد 20 اسفند 1394 توسط badboy (10,410 امتیاز)
...