در صورت عدم وجود گرانش آیا فشار مایع وجود دارد؟

+7 رای

طبق فرمول تعیین شده برای محاسبه فشار مایع,وجود گرانش ضروری است, اما در رابطه با عدم وجودش مطمئن نیستم.

پرسیده شد 13 مرداد 1392 در فیزیک ملکولی توسط ShaghayeghSh2 (1,370 امتیاز)

1 پاسخ

+3 رای

طبق فرمول تعیین شده برای محاسبه فشار مایع,وجود گرانش ضروری است درطبیعت نیز بدون جاذبه بی شک هیچ فشار مایع یا هر سیال دیگری وجود ندارد.

پاسخ داده شد 19 آبان 1392 توسط آرش محمدی بلبان آباد (14,750 امتیاز)

پرسشهای مرتبط

0 رای
1 پاسخ
24 بازدید
+5 رای
3 پاسخ
445 بازدید
0 رای
2 پاسخ
1,334 بازدید
+3 رای
2 پاسخ
573 بازدید
+4 رای
2 پاسخ
154 بازدید
...