مسئله سخت فرمول تجربی

0 رای

در ترکیبی از دو عنصر AوB درصد جرمی A دوبرابر درصد جرمی B است اگر جرم اتمی A نصف جرم اتمی B باشد فرمول تجربی ترکیب مورد نظر را بدست اورید

پرسیده شد 4 آذر 1394 در علوم کاربردی توسط ناشناس

1 پاسخ

0 رای

اگه درصد جرمی عنصر A دوبرابر عنصر B باشه پس داریم 2B=A بنابراین درصد کل ماده ترکیبی از B% و 2B% خواهد بود به عبارتی 100=2B+B پس درصد جرمی عنصر B خواهد شد 100/3=33.33% در نتیجه درصد جرمی عنصر A برابر خواهد بود با 66.66%.بنابراین با توجه به اینکه نسبت A , B برابر 1 به دو خواهد بود فرمول کلی به صورت AB2 هستش.چون جرم مولکولی ارائه نشده سایر مجهولات قابل حل نیستند

پاسخ داده شد 18 اسفند 1394 توسط ِD.amir (3,620 امتیاز)

پرسشهای مرتبط

+1 رای
0 پاسخ
28 بازدید
+8 رای
3 پاسخ
1,175 بازدید
+5 رای
1 پاسخ
263 بازدید
پرسیده شد 28 بهمن 1392 در فیزیک کاربردی توسط سیدحسین (1,440 امتیاز)
+2 رای
1 پاسخ
13 بازدید
پرسیده شد 11 ماه پیش در موارد دیگر توسط zakiehmalakooti (2,450 امتیاز)
...