آیا سرعت هدایت پیام الکتریکی در سلول های ماهیچه ای دیواره بین دو بطن کم است؟

+1 رای

سرعت انتشار پیام در میوکارد قلب زیاد است . آیا این شامل دیواره بین دو بطن می شود

پرسیده شد 9 شهریور 1395 در کالبد شناسی توسط ناشناس

لطفا جهت درج پاسخ ، وارد شوید یا ثبت نام کنید.

...