آیا میشود ابعاد یک شی را کوچک کرد بدون اینکه اتمی از ان جدا شود؟

+2 رای

برای مثال یک سنگ به حجم یک متر مربع را به یک سنگ نیم متر مربع تبدیل کرد؟

پرسیده شد 9 ماه پیش در اینترنت توسط حسین حیدری (60 امتیاز)

2 پاسخ

0 رای

همان طور که می دانید 99 درصد هر اتم رافضای خال تشکیل می دهد . فضای بین اتم ها ها هم مقداری فضای خالی دارد شما با ایجاد فشار زیاد می توانید این فاصله را ازبین برده و جسم را کوچک کنید به نحوی که حتی یک اتم هم جدا نشود

پاسخ داده شد 9 ماه پیش توسط علی () (7,130 امتیاز)
0 رای

سلام باید جسم را متراکم کرد که در جامدات صلب بسیار سخت است

پاسخ داده شد 9 ماه پیش توسط ققنوس (660 امتیاز)

پرسشهای مرتبط

+2 رای
2 پاسخ
22 بازدید
+2 رای
2 پاسخ
221 بازدید
0 رای
2 پاسخ
79 بازدید
+7 رای
2 پاسخ
1,010 بازدید
0 رای
1 پاسخ
52 بازدید
...