نور زیاد باعث منبسط شدن ماهیچه های عنبیه میشود یا منقبض شدن ماهیچه های عنبیه؟

0 رای

نور زیاد که باعث تنگ شدن مردمک چشم میشود ماهیچه های عنبیه را منبسط میکند یا منقبض؟

پرسیده شد 9 ماه پیش در کالبد شناسی توسط ناشناس
بسته شد 9 ماه پیش توسط مهندس پورنگ

پرسشهای مرتبط

0 رای
2 پاسخ
39 بازدید
0 رای
0 پاسخ
23 بازدید
0 رای
2 پاسخ
88 بازدید
0 رای
0 پاسخ
17 بازدید
+1 رای
1 پاسخ
41 بازدید
...