نور زیاد باعث منبسط شدن ماهیچه های عنبیه میشود یا منقبض شدن ماهیچه های عنبیه؟

0 رای

نور زیاد که باعث تنگ شدن مردمک چشم میشود ماهیچه های عنبیه را منبسط میکند یا منقبض؟

پرسیده شد 2 هفته پیش در کالبد شناسی توسط ناشناس
بسته شد 2 هفته پیش توسط مهندس پورنگ

پرسشهای مرتبط

0 رای
1 پاسخ
11 بازدید
0 رای
0 پاسخ
6 بازدید
0 رای
1 پاسخ
13 بازدید
0 رای
0 پاسخ
5 بازدید
+1 رای
1 پاسخ
33 بازدید
...