نور زیاد باعث منبسط شدن ماهیچه های عنبیه میشود یا منقبض شدن ماهیچه های عنبیه؟

0 رای

نور زیاد که باعث تنگ شدن مردمک چشم میشود ماهیچه های عنبیه را منبسط میکند یا منقبض؟

پرسیده شد 7 ماه پیش در کالبد شناسی توسط ناشناس
بسته شد 7 ماه پیش توسط مهندس پورنگ

پرسشهای مرتبط

0 رای
2 پاسخ
37 بازدید
0 رای
0 پاسخ
22 بازدید
0 رای
2 پاسخ
64 بازدید
0 رای
0 پاسخ
14 بازدید
+1 رای
1 پاسخ
41 بازدید
...