گسیل و جذب نور چیست؟

+8 رای

گسیل چیست
جذب چیست
رابطه ی فیزیکی در آزمایش گسیل و جذب برای به دست آوردن طول موج چیست؟

(این مطالب در رابطه با مباحث نور میباشد.)

این سوال به دلیل مقابل بسته شد: پیدا کردن جواب
پرسیده شد 18 مهر 1392 در نورشناسی توسط sajjadshn (2,050 امتیاز)
بسته شد 3 اسفند 1392 توسط sajjadshn
...