توالی بین ژنی چیست؟لطفا از ویکی پدیا جواب ندهید.

0 رای

توالی بین ژنی چیست؟لطفا از ویکی پدیا جواب ندهید.

پرسیده شد 1 ماه پیش در جانورشناسی توسط زیست شناس (1,620 امتیاز)

1 پاسخ

0 رای

سكانس های دی ان ای روش چینش و ترتیب ACGT ها(نوکلئوتیدها) میباشد.

پاسخ داده شد 4 هفته پیش توسط آران (5,900 امتیاز)

پرسشهای مرتبط

0 رای
1 پاسخ
23 بازدید
پرسیده شد 1 ماه پیش در جانورشناسی توسط زیست شناس (1,620 امتیاز)
0 رای
1 پاسخ
24 بازدید
0 رای
1 پاسخ
19 بازدید
0 رای
0 پاسخ
9 بازدید
0 رای
1 پاسخ
22 بازدید
...