کاربر : امین کیا

وضعیت کلی امین کیا

امتیاز: 1,990 امتیاز (رتبه بندی #27)
پرسشها: 5 (3 انتخاب بعنوان برترین پاسخ)
پاسخها: 17 (برترین پاسخ انتخاب شده)
نظرات: 8
رای در: 43 پرسش, 33 پاسخ
پایان یافته: 39 رای مثبت, 37 رای منفی
دریافتی: 15 رای مثبت, 3 رای منفی
زمان عضویت: 2 سال
نوع: کاربر عضو
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
مقطع تحصیلی: ...
رشته: ...
محل تحصیل:
علاقمندی ها:
تارنما (سایت / وبلاگ):
درباره شما:

دیوار نوشته های امین کیا

لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید تا بتوانید روی این دیوار بنویسید.
...