چرا تشنگی انسان با آب رفع می شود؟

+6 رای

چرا تشنگی با آب رفع می شود؟ می توانست با دیگر عناصر سازنده ی جهان هستی باشد. شما چه فکر می کنید؟ چرا برای رفع تشنگی حتما باید آب یا برخی مایعات دیگر را نوشید؟

پرسیده شد 20 بهمن 1392 در زیست شیمی(بیو شیمی) توسط آرش اهل دل (7,750 امتیاز)

1 پاسخ

+2 رای

خنک نگهداشتن بدن یکی از علتهای وجود این همه اب در بدن می دانند.فعالیت های شیمیائی كه در همه اعضای بدن ما انجام می گیرد ، به اضافه حرارتی كه در اثر فعالیت های ماهیچه ها ایجاد می گردد ، حرارتی را تولید می كنند كه توانائی سوزاندن ما را دارد . بنابراین به وسیله ی آبی كه در اطراف بافتها وجود دارد و توسط آنها به درون وارد می شوند ، به محض اینكه حرارت اضافی تولید شود از بین برده خواهد شد .آب درون بدن ما ، یكی از بهترین حلالها است و همراه خود محلولهای شیمیائی پر ارزش بسیاری را توأم با موادی كه بحالت شناور هستند به نقاط مختلف بدن می رساند . مثلاً توانائی آن در نگهداری سدیم و پتاسیم به صورت محلول یك ضرورت است كه عمل انتقال تكانه های الكتریكی را انجام می دهد و موجبات فعالیت ماهیچه ها و اعصاب را فراهم می سازد . http://fa.parsiteb.com/news.php?nid=12032

پاسخ داده شد 28 بهمن 1392 توسط مهندس پورنگ (26,950 امتیاز)

بخشی از شبکه اعصاب بدن پاراسمپاتیک است. و مسولیت کنترل مواد موردنیاز و موجود در بدن را برعهده دارد. حدود70درصد وزن بدن را اب تشکیل میدهد و با کم شدن این میزان در میان بافتها بوسیله تعریق و یا خوردن غذا و نیاز به هضم و جذب , مغز که هوشمند است, فرمان تشنگی را به حس چشایی اعلام میکنه و با خوردن مقدار مورد نیاز, فرمان سیراب شدن میدهد.

...