اگر نور به خط مستقیم حرکت نمی کرد چه می شد؟

+7 رای
این سوال قبلا پرسیده شده است: اگر نور به خط مستقیم حرکت نمیکرد چه میشد؟
پرسیده شد 15 فروردین 1392 در فیزیک کاربردی توسط مونا کمالی (100 امتیاز)
بسته شد 15 فروردین 1392 توسط سعید

بر طبق برخی از نظریه نور نیز دچار گرانش و انحنا می شود . ولی مانند همان حالتی می شد که به درون آب می نگرید.

لطفا سوالات تکراری رو مسدود کنین.

سوالات تکراری بسته می شوند و دیگر نمیشه هیچ پاسخی به اون ها داد ولی همچنان می شه نظر گذاشت

...