کدام حیوان سریع ترین قلب را دارد؟

+4 رای

سریع ترین قلب در سینۀ کدام حیوان می تپد؟

پرسیده شد 29 بهمن 1392 در جانورشناسی توسط آریان (28,220 امتیاز)

من فقط شنیدم نوعی کنجشکه

1 پاسخ

0 رای

قلب قناري هر دقيقه 1000 بـار مـي زند
enter image description here

پاسخ داده شد 16 آذر 1393 توسط مهندس پورنگ (26,950 امتیاز)

پرسشهای مرتبط

+6 رای
1 پاسخ
1,296 بازدید
پرسیده شد 29 بهمن 1392 در جانورشناسی توسط آریان (28,220 امتیاز)
+4 رای
2 پاسخ
783 بازدید
+6 رای
3 پاسخ
907 بازدید
پرسیده شد 3 دی 1392 در جانورشناسی توسط آریان (28,220 امتیاز)
+4 رای
1 پاسخ
120 بازدید
پرسیده شد 22 آذر 1392 در جانورشناسی توسط آریان (28,220 امتیاز)
0 رای
1 پاسخ
24 بازدید
...