بچه های فیزیک دان بپرین وسط نزارین پرسشم خالی باشه پاسخ هاش!!!

+2 رای

جرم یک بطری دهن گشاد 26/5 است.
جرم آن وقتی پر از مهرههای شیشه ای است 61/5گرم و وقتی فضای خالی بین مهره ها پر از آب باشد برابر 76 گرم است.
1)حجم داخل بطری؟
2)حجم مهره ها؟
3)چگالی شیشه نسبت به آب را محاسبه کنید؟

پرسیده شد 4 فروردین 1393 در فیزیک کاربردی توسط mehran khan (10,520 امتیاز)

لطفا جهت درج پاسخ ، وارد شوید یا ثبت نام کنید.

...