*مولاریته هر یک از محلول های زیر را محاسبه کنید. الف-NaOH چهارگرم دقیقا در 250 میلی لیتر محلول ب-NaCl سیزده گرم دقیقا در 1/5 لیتر محلول ج-AgNo2(آجی اِن اُ دو) ده گرم دقیقا در 35میلی لیتر محلول

+2 رای

*مولاریته هر یک از محلول های زیر را محاسبه کنید.
الف-NaOH چهارگرم دقیقا در 250 میلی لیتر محلول
ب-NaCl سیزده گرم دقیقا در 1/5 لیتر محلول
ج-AgNo2(آجی اِن اُ دو) ده گرم دقیقا در 35میلی لیتر محلول

پرسیده شد 18 خرداد 1393 در شیمی نظری توسط Fatima

1 پاسخ

0 رای

الف)مولاریته ی سود سوز آور حدود چهل و یک صدم مول بر لیتر
ب)و مولاریته ی نمک حدود پانزده صدم مول بر لیتر
ج) مولاریته ی نقره نیترید حدود 1/89 mol.lit^-1

پاسخ داده شد 10 آبان 1393 توسط Dragon (10,310 امتیاز)

پرسشهای مرتبط

+4 رای
1 پاسخ
36 بازدید
+1 رای
1 پاسخ
41 بازدید
0 رای
0 پاسخ
5 بازدید
0 رای
0 پاسخ
19 بازدید
+2 رای
1 پاسخ
101 بازدید
...