آیا ترکیب بین فلزی الومینیوم نیترید میتواند ترکیب غیر استوکیومتری داشته باشد؟

–1 رای

ترکیب بین فلزی الومینیوم نیترید دارای ترکیب غیراستوکیومتری میتواند باشد؟ چرا؟

پرسیده شد 2 اسفند 1393 در متالوژی(فلز شناسی) توسط ناشناس
بازنگری شد 4 اسفند 1393 توسط سعید

لطفا جهت درج پاسخ ، وارد شوید یا ثبت نام کنید.

...