چرا برای بیان نقطه ی ذوب از واحد های ژول و کالری استفاده نمی کنیم؟

+1 رای

برای ذوب یک ماده به ان گرما می دهیم حال چرا برای بیان ان از سانتیگراد یا واحد های دیگر استفاده می شود

پرسیده شد 4 اسفند 1393 در شیمی آلی توسط ناشناس

1 پاسخ

+1 رای

ژول انرژی است که به وسیله نیرویی باعث جابهجایی جسمی میشود و یک کالُری عبارت است از مقدار گرمای (انرژی) لازم برای اینکه دمای یک گرم آب را از ۱۴٫۵ به ۱۵٫۵ درجه افزایش دهد. برای بیان پدیده ذوب از انرژی استفاده می شود ولی نقطه ذوب دمایی که در آن، ماده به طور کامل از حالت جامد به مایع (یا بالعکس) تبدیل می‌شود . مقدار انرژی با توجه به دمای اولیه و شرایط اولیه جسم تغییر می کنه چون یه مقدار اختلاف است ولی نقطه ذوب یه دمای مشخص است که برای سنجش و مقایسه مواد با هم به کار می رود. یکی نقطه ذوب بیشتر و دیگری کمتر دارد

پاسخ داده شد 14 اسفند 1393 توسط مهندس پورنگ (26,950 امتیاز)

پرسشهای مرتبط

+2 رای
1 پاسخ
21 بازدید
0 رای
0 پاسخ
9 بازدید
+8 رای
2 پاسخ
220 بازدید
+6 رای
1 پاسخ
159 بازدید
+6 رای
1 پاسخ
124 بازدید
...