مقدارتغییر مکان جسم که تحت تاثیر دونیروی مساوی قرار داردوهم راستا نیز هستندوغیر همجهت قراردارد چیست؟

+1 رای

استاتیک ومقاومت مصالح دورهی کاردانی

پرسیده شد 14 فروردین 1394 در مکانیک توسط علی136 (350 امتیاز)
ویرایش شده 21 مهر 1394 توسط مهندس پورنگ

1 پاسخ

0 رای

اگر مقدارشون مساوی باشه و همراستا باشن و خلاف جهت هم , درواقع انگار هیچ نیرویی به جسم وارد نشده یعنی برآیند نیروها صفره , پس جابه جایی انجام نمیشه

پاسخ داده شد 16 فروردین 1394 توسط آناهیتا (1,660 امتیاز)

پرسشهای مرتبط

0 رای
2 پاسخ
90 بازدید
+6 رای
2 پاسخ
171 بازدید
0 رای
0 پاسخ
50 بازدید
+2 رای
1 پاسخ
938 بازدید
+6 رای
1 پاسخ
121 بازدید
...