چرا جدار داخلی لوله های تنفسی را سلول های هلی مزک دار پوشانده اند

+1 رای

چرا جدار داخلی لوله های تنفسی را سلول های هلی مزک دار پوشانده اند

پرسیده شد 4 اردیبهشت 1394 در زیست شیمی(بیو شیمی) توسط 078133463434 (90 امتیاز)

1 پاسخ

0 رای

لوله های تنفسی که قسمت فوقانی دستگاه تنفسی محسوب میشن به دو دلیل با سلولهای مژک دار پوشیده شده اند یکی اینکه از ورود مواد ریز و گرد و غبار وحتی میکروارگانیسم ها به قسمتهای تحتانی و عمقی دستگاه تنفسی ممانعت میکنند و هم اینکه با حرکات دایمی رو به بالای خود باعث فرستادن خلط و به همراه ان مواد حارجی شبیه گرد و خاک به سمت حلق و سپس بلع ارادی اونها میشه

پاسخ داده شد 4 اردیبهشت 1394 توسط آرش محمدی بلبان آباد (14,750 امتیاز)

پرسشهای مرتبط

+1 رای
1 پاسخ
41 بازدید
+4 رای
1 پاسخ
134 بازدید
+1 رای
1 پاسخ
422 بازدید
+8 رای
0 پاسخ
68 بازدید
+1 رای
1 پاسخ
47 بازدید
پرسیده شد 4 اردیبهشت 1394 در زیست شیمی(بیو شیمی) توسط 078133463434 (90 امتیاز)
...